OBI Most
     Hala Rumburk
     ČSOB Most
     Pásovka MUS Most
     Balkóny
     Rozvodna První Elektro
     Silo

Certificates
  ČSN EN ISO 9001:2001
ČSN EN 729 - 2:1996
     
 

Inspekční certifikát vydaný podle ČSN EN 45004, potvrzující, že firma JPB kovovýroba zavedla a udržuje systém jakosti podle požadavků normy ČSN 732001-Z2 k provádění ocelových konstrukcí v rozsahu prvního stupně způsobilosti dle normy ČSN 732301-Z2 s tímto omezením

  • technologie svařování se používá pouze metoda ručního obloukového svařování tavící s elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu
  • jako základní materiál se používají nelegované konstrukční oceli s pevností do 520MPa
  • největší hmotnost dílců je běžně do 5t, výjimečně při uplatnění zvláštních postupů do 10t